Filosofía empresarial: Innovación, perseveranza e honestidade

Visión

Ser a empresa siderúrxica máis competitiva do mundo

Misión

Ser o líder da futura industria siderúrxica

Conciencia cultural

Coñecemento e acción

Cultura corporativa